Aktualności


INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2020-11-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc grudzień 2020 r. nastąpi w następujących dniach według kolejności alfabetycznej:

- 15.12.2020 r. A-I;
- 16.12.2020 r. J-P;
- 17.12.2020 r. R-Ż.

Ponadto, informujemy, że świadczenie wychowawcze („500+”) za miesiąc grudzień 2020 r. zostanie wypłacone 14.12.2020 r.


KOMUNIKAT

2020-10-07

WAŻNA INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z Covid19, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, załatwiającym sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej, wprowadza ograniczenia w obsłudze od dnia 08.10.2020 r. zmiany będą obowiązywać do odwołania.

W sprawach wymagających kontaktu z pracownikiem Ośrodka przed przyjściem do instytucji należy umówić się telefonicznie na konkretną godzinę, aby do minimum ograniczyć bezpośrednie kontakty. Obowiązuje zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
Takie ograniczenia będą obowiązywać do odwołania, a że sytuacja jest dynamiczna i praktycznie każdego dnia się zmienia, na stronie internetowej Ośrodka będą pojawiały się na bieżąco informacje.

Korespondencję (pisma, wnioski inne) prosi się o wrzucanie do skrzynki umieszczonej po lewej stronie przy wejściu do budynku.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia w formie dostaw żywności mogą zgłaszać swoje potrzeby pod numerem telefonu 504-148-054 w godzinach od 7:00 do 15:00. Prosimy jednak o zgłaszanie tylko pilnych potrzeb ze względu na to, iż część pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przebywa na kwarantannie.

Kontakt z Ośrodkiem:
61/28-26-767
61/28-26-301
oraz kontakt mailowy: sekretariat@ops.czempin.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2020-08-03

Od dnia 01 października 2020r., czyli od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900,00zł.

Ponadto od nowego okresu świadczeniowego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 900,00zł. będzie miał zastosowanie po raz pierwszy tzw. mechanizm ,,złotówka za złotówkę’’ tz., że świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać osobie uprawnionej w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o którą został przekroczony próg dochodowy w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku zastosowania mechanizmu ,,złotówka za złotówkę’’ wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie miało być niższe niż 100,00zł. świadczenie to nie przysługuje.


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

2020-06-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że od dnia 01-07-2020r. można składać wnioski online za pośrednictwem strony https://empatia.mpips.gov.pl/ , ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej dotyczące:

-świadczenia ,,Dobry Start” 300+
-świadczeń rodzinnych
-funduszu alimentacyjnego
-specjalnego zasiłku opiekuńczego

(obecnie zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2020r., natomiast fundusz alimentacyjny do 30 września 2020r., świadczenie 300+ przysługuje raz w roku dla dzieci, które uczęszczają do szkoły do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych -uczących się, świadczenie nie przysługuje w przypadku dziecka, które uczęszczać będzie do klasy ,,O’’)

Od dnia 01-08-2020r. powyższe wnioski można składać osobiście w Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu przy ul. Parkowej 2 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:61/2826767


WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący "500+"

2020-06-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą dopiero od 1.02.2021r. drogą elektroniczną, natomiast w formie papierowej od 1.04.2021r.
Jednocześnie informuję, że przez cały czas można składać wnioski na nowonarodzone dzieci.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu. ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń, tel.: 61/28-26-767, 61/28-26-301, faks: 61/28-26-767

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji