Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Data publikacji: 2020-08-03

Od dnia 01 października 2020r., czyli od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900,00zł.

Ponadto od nowego okresu świadczeniowego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 900,00zł. będzie miał zastosowanie po raz pierwszy tzw. mechanizm ,,złotówka za złotówkę tz., że świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać osobie uprawnionej w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o którą został przekroczony próg dochodowy w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku zastosowania mechanizmu ,,złotówka za złotówkę wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie miało być niższe niż 100,00zł. świadczenie to nie przysługuje.

WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący "500+"

Data publikacji: 2020-06-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą dopiero od 1.02.2021r. drogą elektroniczną, natomiast w formie papierowej od 1.04.2021r.
Jednocześnie informuję, że przez cały czas można składać wnioski na nowonarodzone dzieci.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Data publikacji: 2020-06-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że od dnia 01-07-2020r. można składać wnioski online za pośrednictwem strony https://empatia.mpips.gov.pl/ , ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej dotyczące:

-świadczenia ,,Dobry Start 300+
-świadczeń rodzinnych
-funduszu alimentacyjnego
-specjalnego zasiłku opiekuńczego

(obecnie zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2020r., natomiast fundusz alimentacyjny do 30 września 2020r., świadczenie 300+ przysługuje raz w roku dla dzieci, które uczęszczają do szkoły do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych -uczących się, świadczenie nie przysługuje w przypadku dziecka, które uczęszczać będzie do klasy ,,O)

Od dnia 01-08-2020r. powyższe wnioski można składać osobiście w Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu przy ul. Parkowej 2 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:61/2826767

Czytaj całość publikacji "NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021"

Organizacja pracy OPS w dniu 12.06.2020 r.

Data publikacji: 2020-06-08

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu

Załączniki:

 1. Organizacja pracy OPS w dniu 12.06.2020 r. (plik pdf 370KB)

UWAGA

Data publikacji: 2020-03-16

Koronawirus - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu NIECZYNNY dla interesantów. W celu minimalizowania ryzyka zarażeń koronawirusem informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania będzie zamknięty dla interesantów. Przed budynkiem umieszczona zostanie skrzynka, do której można wrzucać wnioski, dokumentację. Kontakt możliwy pod adresem sekretariat@ops.czempin.pl lub pod nr tel. 600-760-547

Informacja dotycząca osób bezdomnych

Data publikacji: 2019-12-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że w okresie zimowym 2019/2020 r., osoby bezdomne z terenu Gminy Czempiń kierowane będą do Ośrodka dla Osób Bezdomnych w Śremie ul. Dutkiewicz 8 a., 63-100 Śrem.

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-12-04

ZARZĄDZENIE

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 302KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-12-03

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2019 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu jest dniem wolnym od pracy.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-11-22

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT (plik docx 12KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-07-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, iż w dniach 5-9 sierpnia 2019r. dział świadczeń rodzinnych będzie czynny od 7-18

INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

Data publikacji: 2019-07-15

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu w terminie od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r. w pokoju nr 3.
Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendia szkole prowadzi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu Starszy Inspektor Katarzyna Szczempek, tel 61/28-26-767 w. 105


Komunikat w sprawie organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.

Data publikacji: 2019-06-14

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Czempiń, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-05-30

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik docx 18KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-05-30


Dział Świadczeń Rodzinnych w dniu 06.06.2019 r. będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2019-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc kwiecień 2019 r. nastąpi w następujących dniach według kolejności alfabetycznej:

- 16.04.2019 r. A-I;

- 19.04.2019 r. J-P oraz R-Ż.Ponadto, informujemy, że świadczenie wychowawcze (500+) za miesiąc kwiecień 2019 r. zostanie wypłacone 16.04.2019 r.

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ATU

Data publikacji: 2019-04-05

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ATU (plik odt 19KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-03-01

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Czempiń, że od dnia 1.03.2019 roku wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych będą przyjmowane i rozpatrywane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń. Sprawami związanymi z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi zajmować się będzie pani Hanna Stępień, pokój nr 10 tel. (61) 2826767 wew.110.

Komunikat

Data publikacji: 2019-02-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że osoby, które zostały poinformowane o wydanych stosownych decyzjach administracyjnych przyznających: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do ich niezwłocznego odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu przy ulicy Parkowej 2. Nie odebranie decyzji w terminie 14 dni od jej wydania skutkować będzie wstrzymaniem wypłat należnych świadczeń. Warunkiem koniecznym jest ich osobisty odbiór.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2018-11-21

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Czempiń, że w dniu 24 grudnia 2018 roku - Wigilia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie NIECZYNNY. Jednocześnie, zapraszamy Państwa do załatwiania spraw w dodatkowym dniu pracującym w miesiącu grudniu - 8 grudnia 2018 roku.


Obowiązek informacyjny.

Data publikacji: 2018-08-21

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.
E-mail: kuba@eduodo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Nowy wniosek.

Data publikacji: 2018-08-09

Wniosek o stypendia szkolne.

Załączniki:

 1. Nowy wniosek. (plik docx 18KB)

INFORMACJA DOT. GODZIN PRACY DZIAŁU ŚW. RODZINNYCH

Data publikacji: 2018-07-17

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, iż w dniach 6-14 sierpnia 2018r. dział świadczeń rodzinnych będzie czynny od 7-18

Informacja dot. programu

Data publikacji: 2018-06-12

Wnioski o Dobry Start już od lipca

Dobry Start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart


Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 128KB)

Informacja

Data publikacji: 2018-06-12


I N F O R M A C J A

W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.

Informacja dla osób ubiegających się o fundusz alimentacyjny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada.Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.

Informacja dla osób ubiegających się o Dobry Start.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. (drogą tradycyjną - papierową), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
Ważne!!! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata wyprawki nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi maksymalnie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne.
Wnioski dotyczące ustalania prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w terminie 1-15 września 2018r.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2018-06-04

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE I ICH RODZIN.

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT (plik docx 17KB)

Komunikat w sprawie organizacji pracy OPS

Data publikacji: 2018-04-18

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie nieczynny.

Informacja

Data publikacji: 2018-02-27

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Załączniki:

 1. Program Wielkopolska Karta Rodziny (plik docx 120KB)
 2. Wniosek o wydanie Karty (plik docx 17KB)

Informacja

Data publikacji: 2018-02-14

Ośrodek Pomocy Społecznej ma nową siedzibę przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu.
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

ZARZĄDZENIE

Data publikacji: 2018-02-14

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Ośrodku pomocy Społecznej w Czempiniu

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE (plik docx 14KB)

Informacja

Data publikacji: 2018-01-09

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 42KB)

CZEMPIŃSKIE PUDEŁKO ŻYCIA

Data publikacji: 2017-09-08

Poniżej zamieszczona została instrukcja i karta medyczna dot. PUDEŁKA ŻYCIA

Załączniki:

 1. CZEMPIŃSKIE PUDEŁKO ŻYCIA (plik pdf 237KB)
 2. CZEMPIŃSKIE PUDEŁKO ŻYCIA (plik pdf 121KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-07-27

Informujemy że na stronie Ośrodka w zakładce "druki "zostały zamieszczone nowe druki ŚW, SR, FA, "Za życiem".

Informacje dot. stypendium/zasiłek szkolny.

Data publikacji: 2017-07-27

Wnioski należy składać od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Załączniki:

 1. Informacje dot. stypendium/zasiłek szkolny. (plik docx 22KB)

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Data publikacji: 2017-06-29

DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+ NA OKRES 2017/2018

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT (plik docx 16KB)

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Data publikacji: 2017-06-29

DOT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2017/2018

Załączniki:

 1. WAŻNA INFORMACJA (plik docx 14KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-05-12

Informujemy, że istnieje już możliwość połączeń telefonicznych z Ośrodkiem:
Aktualne nr tel:
Dyrektor Ośrodka: 61/28-26-301 ( przypisany tylko dla Dyrektora Ośrodka)
Sekretariat 61-28-26-767

Komunikat w sprawie organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 02.05.2017 r.

Data publikacji: 2017-04-24

Informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie nieczynny.

WAŻNY INFORMATOR

Data publikacji: 2017-04-12

DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM".

Załączniki:

 1. UWAGA - INFORMACJA (plik docx 49KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-03-09

Projekt "Zaprojektowani na Sukces".

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 417KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-02-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że w dniu 23 lutego 2017 roku w godz. od 1200 - 14 00 (pokój nr 23 - biuro Kierownika OPS), w ramach
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem
przedstawiciele Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielali pomocy interdyscyplinarnej.
Każda zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić się na konsultację, bez wcześniejszego zapisu.


Projekt socjalny.

Data publikacji: 2016-12-01

Projekt realizowany przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.

Załączniki:

 1. Projekt socjalny. (plik docx 15KB)

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W GRUDNIU 2016

Data publikacji: 2016-11-24

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ w miesiącu grudniu 2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, informuje, że w miesiącu grudniu 2016 r. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wypłacane w następujących terminach:


NAZWISKA DATA WYPŁATY
od A do I 14.12.2016r.
od J do P 15.12.2016r.
Od R do Ź 16.12.2016r.


Natomiast wypłata świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ nastąpi w dniu 20.12.2016r.

Świadczenie wychowawcze. Rodzina 500+

Data publikacji: 2016-03-08

logo


Informacje oraz wnioski w zakładce DRUKI - Świadczenie wychowawcze. Rodzina 500+

500+

Data publikacji: 2016-02-19

Rodzina 500+ - Prezydent RP podpisał ustawę

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 17 lutego br. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wszelkie informacje na temat możliwości pobrania i składania wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym

UWAGA

Data publikacji: 2016-02-16

ZMIANA REJONÓW.
Więcej informacji dot. pracowników i rejonów w zakładce Kontakt.

500+

Data publikacji: 2016-02-09

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że trwają przygotowania do realizacji rządowego projektu "Rodzina 500+" czyli systemu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci.
Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu "Rodzina 500+" można uzyskać na stronie internetowej:
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wszelkie dalsze informacje w zakresie projektu Rodzina 500+ będą umieszczone na naszej strony internetowej.

Świadczenia rodzinne - złotówka za złotówkę

Data publikacji: 2016-01-14

INFORMACJA dot. ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ
DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.
Złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego - urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2015-12-17


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Bezpłatne Porady Prawne

Data publikacji: 2015-06-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu serdecznie zaprasza mieszkańców od czerwca 2015 r. w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00 na Bezpłatne Porady Prawne. Spotkania odbywać się będą na salce. Bezpłatne Porady Prawne

Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji: 2015-04-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czempiniu prowadzi w każdą środę w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu w godzinach od 18.00 do 19.00 punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"