Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu

Zasiłek celowy, Specjalny celowy, Świadczenie pieniężne w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wypłata nastąpi w czwartki zgodnie z datą podaną w decyzji.

Zasiłek stały:

19.01.2017 r., 16.02.2017 r., 16.03.2017 r., 20.04.2017 r., 18.05.2017 r., 14.06.2017 r., 20.07.2017 r., 17.08.2017 r., 21.09.2017 r., 19.10.2017 r., 16.11.2017 r., 07.12.2017 r.

Zasiłek okresowy, Celowy, Specjalny celowy, Celowy dożywianie

26.01.2017 r., 23.02.2017 r., 23.03.2017 r., 27.04.2017 r., 25.05.2017 r., 22.06.2017 r., 27.07.2017 r., 24.08.2017 r., 28.09.2017 r., 26.10.2017 r., 23.11.2017 r., 07.12.2017 r.

Stypendia i zasiłki szkolne.

O wypłacie świadczeń powiadomimy w późniejszym terminie.

Fundusz alimentacyjny.

Nazwiska zaczynające się od:

A - J 16 każdego miesiąca,

K - P 20 każdego miesiąca,

R - Ż 24 każdego miesiąca,

w Banku Spółdzielczym w Poniecu, Oddział w Czempiniu, ul. Kościelna 18, 64-020 Czempiń, bądź na wskazany rachunek konta bankowego. Jeżeli wskazany termin przypadać będzie na dzień wolny od pracy zasiłek zostanie wypłacony w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Świadczenia rodzinne.

Nazwiska zaczynające się od:

A - J 16 każdego miesiąca,
K - P 20 każdego miesiąca,
R - Ż 24 każdego miesiąca,

w Banku Spółdzielczym w Poniecu, Oddział w Czempiniu, ul. Kościelna 18, 64-020 Czempiń, bądź na wskazany rachunek konta bankowego. Jeżeli wskazany termin przypadać będzie na dzień wolny od pracy zasiłek zostanie wypłacony w dniu poprzedzającym dzień wolny.