Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

UWAGA

2020-03-16

Koronawirus – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu NIECZYNNY dla interesantów. W celu minimalizowania ryzyka zarażeń koronawirusem informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania będzie zamknięty dla interesantów. Przed budynkiem umieszczona zostanie skrzynka, do której można wrzucać wnioski, dokumentację. Kontakt możliwy pod adresem sekretariat@ops.czempin.pl lub pod nr tel. 600-760-547


Informacja dotycząca osób bezdomnych

2019-12-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że w okresie zimowym 2019/2020 r., osoby bezdomne z terenu Gminy Czempiń kierowane będą do Ośrodka dla Osób Bezdomnych w Śremie ul. Dutkiewicz 8 a., 63-100 Śrem.


INFORMACJA

2019-12-04

ZARZĄDZENIE

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2019-12-03

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2019 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu jest dniem wolnym od pracy.


KOMUNIKAT

2019-11-22

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2019-07-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, iż w dniach 5-9 sierpnia 2019r. dział świadczeń rodzinnych będzie czynny od 7-18


INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

2019-07-15

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu w terminie od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r. w pokoju nr 3.
Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendia szkole prowadzi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu Starszy Inspektor Katarzyna Szczempek, tel 61/28-26-767 w. 105


Komunikat w sprawie organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.

2019-06-14

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Czempiń, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


KOMUNIKAT

2019-05-30

Dział Świadczeń Rodzinnych w dniu 06.06.2019 r. będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.


INFORMACJA

2019-05-30

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Dołączone pliki:


INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2019-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc kwiecień 2019 r. nastąpi w następujących dniach według kolejności alfabetycznej:

- 16.04.2019 r. A-I;

- 19.04.2019 r. J-P oraz R-Ż.Ponadto, informujemy, że świadczenie wychowawcze (500+) za miesiąc kwiecień 2019 r. zostanie wypłacone 16.04.2019 r.


OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ATU

2019-04-05

OGŁOSZENIE

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2019-03-01

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Czempiń, że od dnia 1.03.2019 roku wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych będą przyjmowane i rozpatrywane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń. Sprawami związanymi z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi zajmować się będzie pani Hanna Stępień, pokój nr 10 tel. (61) 2826767 wew.110.


Komunikat

2019-02-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że osoby, które zostały poinformowane o wydanych stosownych decyzjach administracyjnych przyznających: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do ich niezwłocznego odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu przy ulicy Parkowej 2. Nie odebranie decyzji w terminie 14 dni od jej wydania skutkować będzie wstrzymaniem wypłat należnych świadczeń. Warunkiem koniecznym jest ich osobisty odbiór.


KOMUNIKAT

2018-11-21

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Czempiń, że w dniu 24 grudnia 2018 roku – Wigilia – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie NIECZYNNY. Jednocześnie, zapraszamy Państwa do załatwiania spraw w dodatkowym dniu pracującym w miesiącu grudniu – 8 grudnia 2018 roku.


Obowiązek informacyjny.

2018-08-21

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.
E-mail: kuba@eduodo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.


Nowy wniosek.

2018-08-09

Wniosek o stypendia szkolne.

Dołączone pliki:


INFORMACJA DOT. GODZIN PRACY DZIAŁU ŚW. RODZINNYCH

2018-07-17

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, iż w dniach 6-14 sierpnia 2018r. dział świadczeń rodzinnych będzie czynny od 7-18


Informacja

2018-06-12

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny.

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.

Informacja dla osób ubiegających się o fundusz alimentacyjny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada.Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.

Informacja dla osób ubiegających się o „Dobry Start”.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r. (drogą tradycyjną - papierową), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.
Ważne!!! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata wyprawki nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi maksymalnie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne.
Wnioski dotyczące ustalania prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w terminie 1-15 września 2018r.


Informacja dot. programu

2018-06-12

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2018-06-04

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE I ICH RODZIN.

Dołączone pliki:


Komunikat w sprawie organizacji pracy OPS

2018-04-18

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie nieczynny.


Informacja

2018-02-27

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Dołączone pliki:


Informacja

2018-02-14

Ośrodek Pomocy Społecznej ma nową siedzibę przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu.
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00


ZARZĄDZENIE

2018-02-14

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Ośrodku pomocy Społecznej w Czempiniu

Dołączone pliki:


Informacja

2018-01-09

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Dołączone pliki:


CZEMPIŃSKIE PUDEŁKO ŻYCIA

2017-09-08

Poniżej zamieszczona została instrukcja i karta medyczna dot. PUDEŁKA ŻYCIA

Dołączone pliki:


Informacje dot. stypendium/zasiłek szkolny.

2017-07-27

Wnioski należy składać od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-07-27

Informujemy że na stronie Ośrodka w zakładce "druki "zostały zamieszczone nowe druki ŚW, SR, FA, "Za życiem".


UWAGA WAŻNA INFORMACJA

2017-06-29

DOT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2017/2018

Dołączone pliki:


UWAGA WAŻNA INFORMACJA

2017-06-29

DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „RODZINA 500+” NA OKRES 2017/2018

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-05-12

Informujemy, że istnieje już możliwość połączeń telefonicznych z Ośrodkiem:
Aktualne nr tel:
Dyrektor Ośrodka: 61/28-26-301 ( przypisany tylko dla Dyrektora Ośrodka)
Sekretariat 61-28-26-767


Komunikat w sprawie organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 02.05.2017 r.

2017-04-24

Informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu będzie nieczynny.


WAŻNY INFORMATOR

2017-04-12

DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM".

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-03-09

Projekt "Zaprojektowani na Sukces".

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-02-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że w dniu 23 lutego 2017 roku w godz. od 1200 - 14 00 (pokój nr 23 – biuro Kierownika OPS), w ramach
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem
przedstawiciele Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielali pomocy interdyscyplinarnej.
Każda zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić się na konsultację, bez wcześniejszego zapisu.


Projekt socjalny.

2016-12-01

Projekt realizowany przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.

Dołączone pliki:


WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W GRUDNIU 2016

2016-11-24

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego „ 500+” w miesiącu grudniu 2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, informuje, że w miesiącu grudniu 2016 r. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wypłacane w następujących terminach:


NAZWISKA DATA WYPŁATY
od A do I 14.12.2016r.
od J do P 15.12.2016r.
Od R do Ź 16.12.2016r.


Natomiast wypłata świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” nastąpi w dniu 20.12.2016r.


Świadczenie wychowawcze. Rodzina 500+

2016-03-08

logo


Informacje oraz wnioski w zakładce DRUKI - Świadczenie wychowawcze. Rodzina 500+


500+

2016-02-19

Rodzina 500+ - Prezydent RP podpisał ustawę

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 17 lutego br. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wszelkie informacje na temat możliwości pobrania i składania wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym


UWAGA

2016-02-16

ZMIANA REJONÓW.
Więcej informacji dot. pracowników i rejonów w zakładce Kontakt.


500+

2016-02-09

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że trwają przygotowania do realizacji rządowego projektu "Rodzina 500+" czyli systemu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci.
Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu "Rodzina 500+" można uzyskać na stronie internetowej:
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wszelkie dalsze informacje w zakresie projektu „Rodzina 500+” będą umieszczone na naszej strony internetowej.


Świadczenia rodzinne - złotówka za złotówkę

2016-01-14

INFORMACJA dot. ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ
DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.
Złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego – urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-12-17

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.


Bezpłatne Porady Prawne

2015-06-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu serdecznie zaprasza mieszkańców od czerwca 2015 r. w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00 na Bezpłatne Porady Prawne. Spotkania odbywać się będą na salce.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  2015-04-15

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czempiniu prowadzi w każdą środę w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu w godzinach od 18.00 do 19.00 punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu.


  Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

  2015-03-11

  Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info  wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu. ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń, tel.: 61/28-26-767, 61/28-26-301, faks: 61/28-26-767

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji